Ikke-vestlige indvandrere & Arbejdsmarkedet, december 2008

Rapporten i PDF-format.

Indhold

Sammenfatning

Integration gennem beskæftigelse

Integration gennem uddannelse

Integration i kommunerne

Resumé

Ikke-vestlige indvandrere & Arbejdsmarkedet handler om indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, og hvordan de klarer sig på arbejdsmarkedet.

Ikke-vestlige indvandrere er stormet i job siden 1990’erne. En vigtig årsag er, at en langt større andel af nytilkomne indvandrere er i beskæftigelse i 2007 end tidligere.

Alligevel er 40 pct. fortsat uden for arbejdsmarkedet.

Frem mod 2040 vil antallet af efterkommere i den erhvervsaktive alder stige med 88.000 personer. I dag har efterkommere en væsentlig lavere tilknytning til arbejdsmarkedet end personer med dansk herkomst. En vigtig årsag er, at væsentlig færre efterkommere har en kompetencegivende uddannelse.

Hvis virksomhedernes mangel på arbejdskraft skal løses er der behov for, at flere indvandrere og efterkommere kommer i job fremover.

Rapporten kan bestilles hos chefsekretær Susanne Borvang, DA – sub@da.dk.

Rapportens figurdata i PowerPoint

Sammenfatning, kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3

Gem filen på dit eget drev og dobbeltklik på figuren, hvis du vil se talmaterialet.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
4. december 2008