Regionalt nyhedsbrev 5/2008

Arbejdsmarkedets krav til et kommunalt forankret beskæftigelsessystem

Med finanslovsaftalen for 2009 indgik regeringen en politisk aftale om at flytte hele beskæftigelsesindsatsen til kommunerne fra august 2009.

I brev til beskæftigelsesministeren den 9. december 2008 har arbejdsmarkedets parter – DA, LO, SALA, FTF, Lederne og AC – gjort opmærksom på, at beslutningen om kommunalisering indebærer en risiko for, at der ikke efterfølgende vil kunne gennemføres en beskæftigelsesindsats, der matcher de behov, der findes på arbejdsmarkedet.

Udfordringerne for arbejdsmarkedet går på tværs af kommunegrænser. Der er derfor behov for løsninger, der er landsdækkende eller regionale frem for lokalpolitiske i den enkelte kommune.

Parter har udarbejdet 22 konkrete krav til en landsdækkende sammenhængende beskæftigelsesindsats. Parterne betragter opfyldelse af kravene som en forudsætning for, at det vil være forsvarligt at overføre beskæftigelsesindsatsen til kommunerne.

Kravene læses via linket i ”læs mere” rubrikken.

Parterne forventer en snarlig drøftelse med beskæftigelsesministeren om kravene til et kommunalt forankret beskæftigelsessystem.

Tema på RBR/LBR-konferencen den 3. februar 2009

DA vil løbende holde arbejdsgiverrepræsentanterne opdateret vedrørende de forventede kommende drøftelser med beskæftigelsesministeren.

Derudover vil beslutningen om kommunalisering af beskæftigelsessystemet være et tema på RBR/LBR-konferencen den 3. februar 2009.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
10. december 2008
LÆS MERE
Krav til en landsdækkende sammen- hængende bekæftigelses­indsats