Regeringen på kollisionskurs med EU

Ny teknisk handelshindring fra Arbejdstilsynet

På trods af, at regeringen har kæmpet for at gøre reguleringen af stoffer og materiale til et EU-anliggende, har Arbejdstilsynet nu, den 17. december, udsendt en bekendtgørelse, der indeholder danske særregler.

Dermed er regeringen kommet på kollisionskurs med den EU-lovgivning, som miljøministeren fik forhandlet succesrigt hjem for to år siden inden for det såkaldte REACH program.

REACH er den engelsksprogede forkortelse for regulering, evaluering og godkendelse af kemikalier.

Bekendtgørelsen fra Arbejdstilsynet pålægger leverandører og importører m.v. at udarbejde sikkerhedsdatablade for stoffer og materialer, som er fastsat efter danske regler. Det er i modstrid med REACH forordningen, som udtømmende regulerer fremstillere, leverandørers og importørers pligter til at udarbejde sikkerhedsdatablade herunder for hvilke stoffer og materialer pligterne gælder.

De danske regler, som er i strid med REACH, drejer sig om sikkerhedsdatablade for stoffer og materialer, der ikke er omfattet af REACH, der trådte i kraft den 1. juni 2007.

De ekstra pligter er en ny teknisk handelshindring for handel med stoffer og materialer.

Konsulent Sven-Peter Nygaard:

”Arbejdstilsynet skyder sig selv i foden med denne bekendtgørelse.

For danske virksomheder er det uacceptabelt, at de skal opleve konkurrenceforvridende vilkår. Samtidig svækkes Danmarks påvirkningsmuligheder i EU, når en statsinstitution demonstrerer, at man ikke er villig til at respektere EU’s spilleregler.

DA finder det dybt beklageligt, at Arbejdstilsynet har bragt regeringen på kollisionskurs med EU. Danmark vil højst sandsynligt tabe en sag ved EF Domstolen, hvis en importør lægger sag an med påstand om en teknisk handelshindring. Det vil ikke overraske, hvis Europakommissionen sender en åbningsskrivelse om traktatbrud”.

Arbejdsmiljø
17. december 2008
KONTAKT
LINKS
JP Radio interview med Sven-Peter Nygaard