Praktikpladssituationen stadig god

Færre mangler praktikplads end sidste år – fald i indgåede aftaler svarende til 7 pct.

I oktober er der registreret 3.479 praktikpladssøgende. Det svarer til en stigning på 117 søgende fra september til oktober måned. Til trods for stigning i antallet af praktikpladssøgende er der sammenholdt med tilsvarende periode sidste år tale om et fald svarende til 4 pct. 

I forlængelse heraf forekommer der et mindre fald i antallet af praktikpladser. Med 29.968 indgåede aftaler er der tale om et fald svarende til 7 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Tilbage i august lå antallet af praktikpladssøgende på det lavest registrerede niveau i perioden 2003-2008. 

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Den positive udvikling på praktikpladsområdet, vi har set de senere år, er gået i stå, men er stadig på et højt niveau. Ligesom ledigheden fortsat er lav, er praktikpladssituationen fortsat favorabel, og der indgås flere tusinde aftaler om måneden.

Konjunkturerne opleves forskelligt af virksomheder og brancher. Derfor er det afgørende, at fleksibiliteten i uddannelsessystemet og blandt de unge er i top. Svaret på den usikkerhed, som finanskrisen har skabt, er derfor at sikre, at vi skal i gang med at gennemgå, om mobiliteten og fleksibiliteten er i top overalt i systemet.

Vi har mere end 120 erhvervsuddannelser i Danmark. Og selv om nogle af de mest populære uddannelser mærker en afmatning, mangler der fortsat lærlinge inden for flere beskæftigelsesområder f.eks. i industrien. Der er med andre ord stadig gode muligheder for at få en erhvervsuddannelse.”

Uddannelse
19. december 2008
KONTAKT
LINKS
Praktikplads­situationen ultimo oktober 2008