Virksomhedernes sociale engagement stiger stadig

Glædeligt, at danske virksomheder stadig opleves som meget rummelige, mener DA.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) udgiver i dag årbogen om virksomhedernes sociale engagement. Det er femte år i træk, SFI spørger ca. 9.000 medarbejdere om deres syn på sociale faktorer som fastholdelse, forebyggelse og nyansættelse. Interviewene afdækker, at danske arbejdspladser helt overordnet er kendetegnet ved stor rummelighed. Et særskilt interview med ledere med mindst 3 underordnede viser, at 44 pct. har fastholdt medarbejdere og 29 pct. har været med til at nyansætte personer med nedsat arbejdsevne.

Chefkonsulent Henning Gade:

”Det er glædeligt, at årbogen om virksomhedernes sociale engagement set fra lønmodtagerside også i år bekræfter det generelle billede af danske virksomheder som meget rummelige. Det er også meget positivt, at lønmodtagerne selv tilkendegiver, at virksomhederne tager hånd om medarbejdere, der kræver særlige hensyn. Den udvikling er kun steget i positiv retning siden 1999, hvor SFI for første gang gennemførte undersøgelsen.”

Arbejdsmarked
19. december 2008
KONTAKT
LINKS
SFI: Årbog 2008, Virksomhedernes Sociale Engagement