Regionalt nyhedsbrev 1/2009

Ny LBR-pjece

Samtlige arbejdsgiverrepræsentanter i LBR og RBR vil i løbet af de nærmeste dage modtage et eksemplar af en ny LBR-pjece. Pjecen vil fremover indgå i den velkomstpakke, der sendes til nye arbejdsgiverrepræsentanter i LBR.

Velkomstpakken vil endvidere indeholde oplysninger om navne, telefonnumre og e-mailadresser på de øvrige arbejdsgiverrepræsentanter i det konkrete LBR.

Et kommunalt forankret beskæftigelsessystem - fortsat

Som nævnt i nyhedsbrevet i december 2008, indgik regeringen med finanslovsaftalen for 2009 en politisk aftale om at flytte hele beskæftigelsesindsatsen til kommunerne fra august 2009.

Arbejdsmarkedets parter har udarbejdet 22 konkrete krav til en landsdækkende sammenhængende beskæftigelsesindsats. Parterne betragter opfyldelse af kravene som en forudsætning for, at det vil være forsvarligt at overføre beskæftigelsesindsatsen til kommunerne.

Beskæftigelsesministeren har kvitteret for modtagelsen. Der er endnu ikke fastsat en dato for en drøftelse af parternes krav med beskæftigelsesministeren.

RBR/LBR-konferencen tirsdag den 3. februar 2009 i København

Samtlige arbejdsgiverrepræsentanter har modtaget e-mail vedrørende tilmelding til konferencen.

Tilmelding senest den 15. januar 2009 til chefsekretær Susanne Borvang på e-mail: sub@da.dk eller tlf. 33 38 94 19.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
7. januar 2009