Økonomisk uro påvirker praktikpladser

Vi er dog stadig langt fra de praktikpladsproblemer, der kendetegnede situationen i begyndelse af dette årti.

I november er der registreret 3.835 praktikpladssøgende. Det svarer til en stigning på 5 pct. sammenholdt med tilsvarende periode sidste år.
Tilsvarende har antallet af praktikpladser været faldende. Med 31.876 indgåede aftaler er der tale om et fald svarende til 8 pct. i forhold til samme periode sidste år, hvor tallet var historisk højt.
Ligesom i 2007 har antallet af praktikpladssøgende været stigende i perioden august til november. I 2007 faldt antallet af praktikpladser igen i december.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Efter en lang periode med et stigende antal praktikpladser oplever vi nu, at den økonomiske afmatning og den finansielle uro påvirker praktikpladssituationen. Heldigvis er vi langt fra de praktikproblemer, der herskede i starten af dette årtusinde, hvor der blev indgået langt under 30.000 aftaler om året. I år regner vi med 34.000 aftaler.

Der er praktikpladssøgende inden for de mest populære uddannelser som mekaniker, kontor, bygningsmaler og træfagene, men mange virksomheder søger fortsat elever inden for de mindre kendte erhvervsuddannelser.
På trods af tilbagegangen er der fortsat gode uddannelsesmuligheder, hvis eleverne har flere uddannelsesønsker.

Der bliver mangel på faglærte i fremtiden. Derfor har DA’s medlemsorganisationer igangsat kampagner, der skal medvirke til at holde dampen oppe. Det er helt oplagt, at vi i den nuværende situation ikke råd til at tabe pladser på gulvet, og derfor må både virksomheder, skoler og elever medvirke til, at alle pladser bliver udfyldt. ”

Uddannelse
20. januar 2009
KONTAKT
LINKS
Praktikplads­situationen ultimo november 2008