Dansk Arbejdsgiverforening har den 26. januar 2009 svaret Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i sagen om

Høring af forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. januar 2009 modtaget forslag til Lov om ændring af Udlændingeloven i høring.

Dansk Arbejdsgiverforening hilser forslaget om ophævelse af Overgangsordningen for arbejdstagere fra de nye lande, inklusiv Bulgarien og Rumænien, velkommen, og ser frem til, at de pågældende bliver omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed.

Overgangsordningen har tjent sit formål, nemlig at sikre en gradvis indfasning af den fri bevægelighed for arbejdstagere fra de nye EU-medlemslande, så beskæftigelse i Danmark foregik under ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Efter udfasningen af Overgangsordningen for arbejdstagere beskæftiget på overenskomstdækkede virksomheder fra 1. maj 2008, er det helt naturligt at tage næste skridt og udfase Overgangsordningen fuldstændigt fra 1. maj 2009 – også for arbejdstagere fra de nyeste EU-medlemslande Bulgarien og Rumænien.

I forbindelse med overførsel af forvaltningen fra Udlændingeservice til Statsregionerne lægger DA vægt på, at der etableres en enkel og ubureaukratisk forvaltning af registreringsbeviser, så virksomhederne ikke pålægges øgede administrative byrder.

DA vil aktivt medvirke i regeringens Omgåelsesgruppe, som følger myndighedsindsatsen i forhold til at forebygge omgåelse og illegalt arbejde.

KONTAKT
Publiceret:
29. januar 2009