International LønStatistik 4. kvartal 2008

  • Danmarks lønudvikling fortsat højere end udlandets

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 4. kvartal 2008 for landene i DA’s Internationale Lønstatistik 2,8 pct. inden for fremstilling, 3,6 pct. inden for bygge- og anlæg samt 3,1 pct. inden for handel, jf. tabellen i Læs mere boksen. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 3,7 pct., 3,8 pct. og 4,3 pct.

Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens lande ekskl. Danmark illustrerer tendensen i den generelle lønudvikling i udlandet. I 4. kvartal 2008 lå årsstigningstakterne inden for alle tre hovedbrancher lavere i udlandet end i Danmark, hvilket har været tilfældet i de seneste 3 3/4 år.

Danmark havde i 4. kvartal 2008 den tredje højeste årsstigningstakt inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens lande, jf. figuren nedenfor.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmarks 11 største samhandelslande: Tyskland, Storbritannien, Sverige, USA, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekurs­indeks. For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Årsstatistikken for 2008 beregnes først, når der forefindes statistik for alle årets kvartaler for alle lande.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 4. kvartal 2008 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer dags dato. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
19. februar 2009
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version