Arbejdsmarkedets dynamik skal styrkes

Fire forslag fra DA skal styrke dynamikken på arbejdsmarkedet

På regeringens møde på Coloplast i dag om finanskrisens betydning for arbejdsmarkedet fremlagde Dansk Arbejdsgiverforening fire forslag, der skal understøtte dynamikken på arbejdsmarkedet.

Forslagene skal både medvirke til, at alle jobmuligheder bliver udnyttet og at der satses på målrettet opkvalificering.

De fire forslag er:

  • Aktiveringen skal målrettes job ved at lade opkvalificering af ledige foregå på virksomhederne
  • Jobcentrene skal sikre, at de ledige inden for brancher med stigende ledighed hurtigt kommer over til områder med ubesatte stillinger, bl.a. ved at målrette jobplaner mod områder med mangel på arbejdskraft
  • Reglerne om arbejdsfordeling skal gøres mere fleksible og tidssvarende, så virksomhederne under de vanskelige konjunkturer ikke skal fyre medarbejdere
  • Regeringen skal sikre den aftalte styrkelse af VEU-indsatsen med opkvalificering af arbejdsmarkedet i dag og fremover

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Det er afgørende, at arbejdsmarkedet ikke bliver svækket strukturelt i den aktuelle konjunktursituation. Når vi forholder os til følgerne af den finansielle krise, så skal vi hele tiden have blikket rettet fremad. Vi skal sikre, at de initiativer, vi gennemfører for at hjælpe på kort sigt, går hånd i hånd med løsningen af de udfordringer, som det danske velfærdssamfund har på længere sigt”.

Arbejdsmarked
20. februar 2009
KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk