Fortsat stigning i ledigheden

Virksomhedernes tilpasning til de nye markedsvilkår slår igennem i ledighedstal. Undgå hovsa-løsninger, mener DA.

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye ledighedstal for januar 2009.

Ledigheden er steget med 5.000 fra sidste måned til nu at udgøre 64.200 personer, svarende til en ledighedsprocent på 2,3.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Den stigende ledighed er et resultat af en tilpasning, som virksomhederne de seneste måneder har foretaget i antallet af medarbejdere.

Selv om ledigheden nu er stigende, er billedet meget nuanceret med store forskelle geografisk, branchemæssigt og fagligt.

Det danske arbejdsmarked har en stor dynamik og tilpasningsevne, som det er afgørende, at vi holder fast i og udvikler, så virksomhederne får grebet alle ordrer, der viser sig både i Danmark og på eksportmarkedet.

Det værste, man kan gøre, er at gennemføre hovsa-løsninger og fjerne folk fra arbejdsmarkedet, som man gjorde i 1970'erne og 1980'erne ved at indføre blandt andet efterlønnen.

I stedet skal vi satse på at styrke de faglige kvalifikationer hos medarbejderne i virksomhederne og sikre et godt samspil mellem arbejdsmarkedet og uddannelsessystemerne.”

Arbejdsmarked
26. februar 2009
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk