Politikerne må tage ansvar

Næstformand Lizette Risgaard, LO, og direktør Henrik Bach Mortensen, DA

Folketingets arbejdsmarkedsudvalg holder i dag onsdag en høring om betydningen af, at beskæftigelsesindsatsen nu skal varetages af kommunerne. Denne omlægning er bestemt ikke lønmodtageres og arbejdsgiveres kop te, og vi har advaret kraftigt imod det.

Alle er på det rene med, at det vil være uansvarligt at lægge en så stor opgave i kommunerne uden samtidig at sikre sig mekanismer, der binder indsatsen sammen på landsplan. Men der er bestemt ikke enighed om, hvad det så betyder. Derfor er det godt, at vi har fået denne høring, så politikere, lønmodtagere og arbejdsgivere kan diskutere, hvad der skal til for, at denne kæmpe omlægning kan komme til at fungere.

De seks hovedorganisationer på arbejdsmarkedet, som repræsenterer brugere, og som er rådgivere i beskæftigelsessystemet, har tidligere fremlagt en 22-punkts plan med forslag til at sikre en effektiv og landsdækkende beskæftigelsesindsats i en kommunal forankring.

Det har vi gjort, fordi den politiske beslutning om, at kommunerne skal stå for hele beskæftigelsesindsatsen fra 1. august 2009, rummer en række risici for, at vi taber en stor del af det, der har været grundlaget for at sikre den nuværende lave ledighed.

Der er risiko for, at vi ender med 91 helt forskellige lokale beskæftigelsespolitikker i Danmark, at beskæftigelsespolitikken nedprioriteres i traditionel kommunal kassetænkning, og at der opstår uklarheder mellem kommunerne og beskæftigelsesministeren om ansvaret for indsatsen.

Folketinget skal derfor sikre, at de rigtige rammer er på plads, så kommunerne får de bedste muligheder for at kunne løfte denne store opgave.

For det første skal beskæftigelsesregionerne styrkes, så beskæftigelsesindsatsen ikke stopper ved kommunegrænserne. Beskæftigelsesregionerne skal have større kompetence til at koordinere og varetage større tværgående opgaver, der rækker ud over de enkelte jobcentre.

Beskæftigelsesregionerne skal have en egentlig kompetence til at godkende de kommunale beskæftigelsesplaner for det kommende år, så planerne lever op til de nationale målsætninger samt rettighederne for virksomhederne og ledige.

Kommunerne skal forpligtes til at lægge de kommunale budgetter på beskæftigelsesområdet frem og redegøre for, hvordan indsatsen prioriteres såvel på personalesiden som i brugen af de forskellige redskaber i indsatsen.

For det andet skal beskæftigelsesindsatsen løftes højere op på den kommunalpolitiske dagsorden. Beskæftigelsespolitik og dialogen med arbejdsmarkedets parter lokalt bør være et emne, der optager borgmesteren. Der skal ligeledes skabes rammer, der kan sikre, at den ekspertise, som arbejdsmarkedets parter sidder inde med, inddrages med et strategisk sigte i forbindelse med fastlæggelsen af de årlige beskæftigelsesplaner, og når resultaterne af indsatsen skal vurderes.

Det er nu politisk bestemt, at beskæftigelsesindsatsen skal ligge i kommunerne. Nu er det op til politikerne at tage ansvar for deres beslutning og skabe rammer for en kommunal beskæftigelsesindsats, som både lønmodtagere og virksomheder kan leve med.

Bragt i Børsen 25. februar 2009