Dansk Arbejdsgiverforening har den 2. marts 2009 svaret Integrationsministeriet i sagen om

DA’s høringssvar på udkast til ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge

DA har modtaget Integrationsministeriets høring vedr. udkast til ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og integrationsloven (Erhvervsrettet danskundervisning på internettet, danskuddannelse til EU-grænsependlere m.v.).

Generelt kan DA støtte intentionerne med lovforslaget om at åbne muligheden for danskundervisning til grænsependlere og personer, der er bosiddende i udlandet via internettet.

DA har følgende konkrete bemærkninger til lovforslaget:

Det er positivt, at der i lovforslaget om danskundervisning på internettet, lægges op til at imødekomme nogle af de behov, nye medarbejdere fra udlandet har i forbindelse med deres ansættelse på virksomheder og flytning til Danmark. Virksomhederne oplever i dag, at der er et udtalt behov for, at danskuddannelserne begynder allerede fra det tidspunkt, hvor der er indgået en ansættelseskontrakt, eller der er opnået arbejds- og opholdstilladelse.

DA ser initiativet som en mulighed for at give kommende medarbejdere en god start på arbejdslivet og for, at integrationen af nye medarbejdere og deres familier kan påbegynde langt tidligere end i dag. Begrænsningen i lovforslaget er klart, at ikke alle nye udenlandske medarbejdere og deres familier har adgang til internettet i deres hjemlande og derfor vil være afskåret fra at få gavn af initiativet.

DA finder, at det er vigtigt, at tilbuddet om erhvervsrettet danskundervisning bygges op, så det er et supplement til danskuddannelserne. Internetundervisning skal være en god platform for at lære mere dansk gennem danskuddannelserne efter ankomsten til Danmark, og samtidig skal kundskaber opnået gennem internetundervisning indgå i indplacering og tilrettelæggelsen for den enkelte i danskuddannelsen.

DA er enig i, at internetundervisningen skal stilles til rådighed vederlagsfrit.

DA finder det samtidigt meget positivt, at regeringen med lovforslaget sidestiller grænsependlere, som arbejder i Danmark med medarbejdere, der er bosat i Danmark. Grænsependlere kan, som andre medarbejdere med udenlandsk baggrund, have behov for at lære dansk, når de påbegynder jobbet.

DA skal bemærke, at det er centralt, at work-in-denmark centrene informeres om de allerede eksisterende muligheder for at få danskuddannelse som grænsependler i den nuværende lovgivning.

Endelig skal det bemærkes, at DA finder det positivt, at der iværksættes forsøg, der kan videreudvikle danskuddannelsestilbuddet. DA så dog gerne, at det er meget klart, at forsøg bør have til formål at imødekomme såvel individuelle som arbejdsmarkedets behov for danskuddannelse.

KONTAKT
Publiceret:
4. marts 2009