Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. februar 2009 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

DA’s høringssvar på udkast til reviderede fællesmål

DA har modtaget høring udkast til reviderede fællesmål, jf. j.nr. 181.72C.021.

DA har ingen bemærkninger til lovforslaget og henviser til høringssvar fra medlemsorganisationer.

KONTAKT
Publiceret:
2. marts 2009