Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. februar 2009 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

DA’s høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen

DA har modtaget høring på udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (ændring af censorordning ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen), jf. j.nr. 180.44C.021.

DA har ingen bemærkninger til lovforslaget og henviser til høringssvar fra medlemsorganisationer.

KONTAKT
Publiceret:
2. marts 2009