Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. marts 2009 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Beskæftigelsesrådet har den 17. februar 2009 modtaget udkast til to lovforslag med forslag til ændringer af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. med flere love (Sammenlægning af klageinstanser, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge mv.) og forslag om lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv, lov om seniorjob med flere love (etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem).

Lønmodtager og arbejdsgiversiden i Beskæftigelsesrådet (LO, FTF, AC, DA, SALA og Lederne) har i den anledning følgende bemærkninger: Se hele hørringssvaret i PDF-format.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
10. marts 2009