Dansk Arbejdsgiverforening har den 13. marts 2009 svaret Arbejdsdirektoratet i sagen om

Høringssvar på lovforslag om afbureaukratisering af sanktionsreglerne

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) er blevet anmodet om at afgive et høringssvar på lovforslag om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov arbejdsløshedsforsikring, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark. (Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.).

DA og SALA afgiver herved høringssvar på den del af lovforslaget, der handler om sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere. Den del af lovforslaget, der handler om aktivering af unge og målretning af aktiveringsindsatsen, afgiver organisationerne høringssvar på i forbindelse med høringen af Beskæftigelsesrådet.

DA og SALA kan støtte, at der sker en afbureaukratisering af sanktionsreglerne. Det er således positivt, at alle modtagere af kontant- og starthjælp nu bliver omfattet af regelsættet.

Størrelsen af sanktionerne er generelt set blevet mindre. Det svækker budskabet om, at det er uacceptabelt, hvis modtagere af offentlige ydelser, der er i stand til at arbejde, afslår at påtage sig arbejde. Samtidig viser forskning, at der en sammenhæng mellem sanktionernes størrelse og viljen til at følge kravene i rådighedsreglerne. DA og SALA foreslår derfor, at Arbejdsdirektoratet om 2 år laver en evaluering af effekterne og brugen af de nye sanktioner med henblik på at vurdere, om de nye regler virker efter hensigten.

Der er i lovforslaget klare regler for, hvilken konsekvens det har for kontanthjælpsmodtagere, at undlade at søge konkrete job efter krav fra jobcenteret. Den klarhed mangler når det gælder forsikrede ledige. DA og SALA finder, at det samtidig med lovforslaget bør sikres, at forsikrede lediges manglende overholdelse af et krav fra jobcenteret om at søge konkrete job bliver omfattet af sanktionsregler.

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
18. marts 2009