Status på praktikpladsmarkedet - bedre end tidligere tiders

Tiden for det historisk gode praktikpladsmarked i starten af 2008 er slut, men vi er stadig langt fra de praktikpladsproblemer, der kendetegnede situationen i begyndelse af dette årti.

I januar 2009 var der 4.472 praktikpladssøgende. Det svarer til en stigning på 24 pct. i forhold til januar måned 2008. Med 2.496 indgåede aftaler for 2009 er der tale om et fald svarende til 27 pct. i forhold til 2008, hvor niveauet var historisk højt.

For blot 2 år siden var antallet af praktikpladssøgende med 4.753 på niveau med 2009. I 2006 var niveauet for antallet af praktikpladssøgende med 6.809 søgende mere end 50 pct. højere end niveauet i 2009.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Efter en historisk god periode for praktikpladsmarkedet, hvor unge havde rig mulighed for at få en praktikplads, oplever vi nu en afmatning på markedet. Status for praktikpladsmarkedet er dog stadig bedre end tidligere tiders. For blot 2 år siden var niveauet af søgende ultimo januar på niveau med i dag, og går vi blot 4 år tilbage, lå niveauet for antal søgende på over 10.000.

Når det er sagt, er der stadig behov for, at vi imødekommer den fremadrettede mangel på erhvervsuddannet arbejdskraft. Af samme grund har arbejdsgiverne i DA igangsat en række initiativer, som skal få virksomhederne til at tage lærlinge. Initiativer og indsatser, som skal være med til at sikre, at vi ikke når tidligere tiders niveau.

Uddannelse
20. marts 2009
KONTAKT
LINKS
Undervisning­sministeriets opgøresle af praktikplad­ssituationen