Dansk Arbejdsgiverforening har den 23. marts 2009 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

DA’s bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen m.v.)

DA har modtaget høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen m.v.), Reference: 104.53A.021. DA takker for muligheden for at svare og har følgende bemærkninger til udkast til lovforslag.

DA finder glædeligt, at der med lovforslaget lægges lægges op til at tydeliggøre og styrke skolelederens rolle. Skoleledelse er central, hvis den enkelte skole fremover skal være i stand til at sætte rammerne for, at børn får et større udbytte af skolegangen uanset forudsætningerne hos den enkelte elev.

Vedr. elevens valg af fag og 10. klasse, jf. § 12, stk. 3

10. klasse er for elever, der har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring inden valg af efterfølgende uddannelse. For denne målgruppe kan 10. klasse være en brobygger til det videre uddannelsessystem.

Med lovforslaget ønsker regeringen alene at præcisere, at valg af 10. klasse træffes af eleverne efter samråd med forældrene og elevens lærere, eventuelt med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

DA finder, at regeringen med lovforslaget bør præcisere, at Ungdommens Uddannelsesvejledning altid skal inddrages i elevers valg af 10. klasse. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning inddrages, vil elevens valg af 10. klasse være mere kvalificeret. Det kan være med til at forhindre, at elever, der reelt kunne være påbegyndt f.eks. en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, ikke spilder et år i 10. klasse.

KONTAKT
Publiceret:
25. marts 2009