DA-LO aftale om praktikpladser

LO og DA: Lønmodtagerne og arbejdsgiverne vil skabe flere praktikpladser i et tæt samarbejde med regeringen

LO og DA har indgået en omfattende aftale om udviklingen af erhvervsuddannelserne.

Aftalen omfatter både:

 • Praktikpladser
 • Tilskud til praktikpladser
 • Godkendelse af flere praktikpladser
 • Understøttelse af faglig mobilitet
 • Flere praktikpladser i det offentlige
 • Uddannelsesgaranti
 • Skolepraktik
 • Virksomhedsforlagt undervisning
 • Finansieringsstruktur
 • Bedre match af kompetencer og krav ved optag
 • Forsøg med praktisk oplæring

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Danmark har verdens bedste erhvervsuddannelsessystem. Det er en af nøglerne til vores erhvervsmæssige succes, og derfor skal vi vise rettidig omhu, når finanskrisen skaber vanskeligheder.

De tiltag, som lønmodtagerne og arbejdsgiverne er enige om, vil både understøtte uddannelsesgarantien på kort sigt og føre til et endnu bedre erhvervsuddannelser på længere sigt. Det er derfor et rigtig godt grundlag for det tætte samspil mellem regeringen og parterne, som der er brug for om erhvervsuddannelsessystemet i den kommende tid”.

Sekretær Ejnar Holst:

” Den stigende mangel på praktikpladser er meget alvorlig, og vi skal hurtigst muligt finde en løsning. Vi kan ikke byde unge mennesker, at de skal afbryde deres uddannelse, fordi der er for få praktikpladser.

Der er brug for mere politisk bevågenhed på erhvervsskoleområdet. De unge på erhvervsuddannelserne er måske ikke dem, der råber højest, når forholdene halter. Men deres uddannelser er helt afgørende for samfundet, og det er afgørende, at vi tager situationen alvorligt og får bremset den negative udvikling. Vi ser frem til trepartsdrøftelserne med ministeren, for erhvervsuddannelserne må og skal prioriteres – det er dem, der leverer det afgørende råstof til et stærkt erhvervsliv.”

Uddannelse
17. april 2009
KONTAKT
LÆS MERE
DA-LO aftale om udvikling af erhvervs-uddannelserne