Regeringen kom for let om ved ”let administration”

Af underdirektør Thomas Philbert Nielsen, Dansk Arbejdsgiverforening

Regeringen vil med planen ’Let administration’ lette erhvervslivet for administrative byrder gennem 37 konkrete initiativer.
Det er godt, at regeringen med Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen i spidsen puster nyt liv i en mærkesag tilbage fra regeringsgrundlaget i 2005. Her fastlagde regeringen målsætningen om at reducere virksomhedernes administrative byrder med op til 25 pct. i 2010. Et mål som man end ikke er kommet blot i nærheden af.
På Beskæftigelsesministeriets område er det f.eks. blevet til såre beskedne 1,9 procent.
Resultatet er især skuffende, fordi der faktisk i sin tid blev sat et omfattende arbejde i gang gennem særlige forenklingsgrupper på de centrale områder i ministeriet.

På arbejdsmiljø- og arbejdsskadeområdet blev der således i 2006 fremlagt i alt 25 gennemarbejdede og velbegrundede forslag, der ville indebære betydelige administrative lettelser for virksomhederne.

Lad mig blot nævne et enkelt af de 25 forslag:

Virksomhederne skal efter krav fra EU udarbejde en såkaldt ”kemisk arbejdspladsvurdering”, som giver praktiske oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med farlige kemikalier m.v. Før EU-reglerne trådte i kraft, havde Danmark regler om arbejdspladsbrugsanvisninger, som tjener samme formål, nemlig at gøre sikkerheds- og sundhedsforholdene fuldt forsvarlige ved arbejde med farlige kemikalier. Ud fra devisen at dobbeltadministration er dobbelt så godt, har Arbejdstilsynet stædigt fastholdt, at både det gamle og det nye krav skal opretholdes. Det koster virksomhederne ca. 80 mio. kr. om året. Mon ikke tiden er inde til at afskaffe de nu overflødige arbejdspladsbrugsanvisninger og alene holde fast i den ”kemiske APV”?

DA kan anbefale Lene Espersen nærmere at se på forslagene fra forenklingsgruppen fra 2006. Så kan 37 initiativer blive til flere. Foreløbig er regeringen nemlig kommet alt for let om ved ”let administration”.

Bragt i Børsen 4. april 2009