Ambitiøs praktik-buket med enkelt tidsel

1. runde rummer flere nye tiltag, men der er behov for at sikre, at flere unge kvalificeres til gennemføre en erhvervsuddannelse.

Regeringen har i dag sammen med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgået en delaftale, der skal bidrage til at løse praktikpladsproblemerne. Aftalen bygger på drøftelser mellem regeringen, DA, LO og KL.

Aftalen indeholder en omlægning af tilskudsordningen til praktikpladser, styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde på erhvervsskolerne og en ændring af kommunernes tilskud til at gennemføre erhvervsgrunduddannelserne (EGU).

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”DA noterer med tilfredshed, at omlægningen af tilskudsordningen til praktikpladser skal ske inden for den nuværende økonomiske AER-ramme på 400 mio. kr. årligt. Virksomhederne pålægges derfor ikke flere omkostninger til den nye tilskudsordning, der nu også skal omfatte EGU.

Praktikpladspakken kan være med til at sikre, at de uddannelsesaftaler, der udløber inden for de næste 18 måneder – og det er ca. 35.000 – bliver genbesat med en ny elev. DA lægger også vægt på, at de praktikpladsgodkendte virksomheder, der aktuelt ikke har elever, vil oprette praktikpladser i den kommende tid. Vi støtter op om at gøre en ekstra indsats på praktikpladsområdet.

Derimod stiller vi os uforstående overfor, at EGU nu gennem praktikpladstilskud skal kobles sammen med AER. Det er en uheldig sammenblanding af to uddannelser, fordi EGU er et tilbud mellem folkeskole og EUD for de unge, der fra folkeskolen ikke har kundskaber til at gå i gang med en erhvervsuddannelse, og det er dermed et kommunalt ansvar.

2. runde bør snart sættes i gang, fordi der er et stort behov for at sikre, at flere unge kvalificeres til at gennemføre EUD bl.a. gennem EGU og en forbedret kompetenceafklaring. Og spørgsmålet om skolepraktik er ikke på plads endnu. DA og LO har for 14 dage siden præsenteret en række forslag i et fælles oplæg, som DA ser frem til at drøfte med regeringen.”

Uddannelse
7. maj 2009
KONTAKT
LINKS
Ny politisk aftale