Arbejdsmarkedskommission skal tages alvorligt

Dansk økonomis fremtid sikres bedst med fremsynede reformer.

I dag mødes Arbejdsmarkedskommissionen med regeringen og arbejdsmarkedets parter, for at diskutere de foreløbige forslag fra kommissionen, som skal øge beskæftigelsen og styrke de offentlige finanser.

Arbejdsmarkedskommissionens endelige rapport ventes at omfatte analyser og anbefalinger inden for otte temaer:

  • Arbejdsevne og rummelighed
  • Styring af den kommunale beskæftigelsesindsats
  • Tidligere færdiggørelse af uddannelse
  • Mulighed for højere arbejdstid
  • Et tidssvarende dagpengesystem
  • Den aktive beskæftigelsespolitik
  • Udenlandsk arbejdskraft
  • Frivillig tilbagetrækning på efterløn

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Det er nemt at affeje Arbejdsmarkedskommissionens tanker med henvisning til en finanskrise. Men det er for nemt.

Uanset den økonomiske krise står dansk økonomi over for langsigtede demografiske udfordringer som vil kræve fremsynede reformer. Det er ikke udfordringer, som løser sig selv, og det er ikke udfordringer, som den økonomiske krise, vi aktuelt befinder os i, vil ændre. Mangel på reformer fastholder Danmark i en lavvækstfælde, og det er de nuværende generationers pligt ikke at efterlade en uholdbar økonomi med mangel på arbejdskraft til børn og børnebørn.

Alle parter skal tage opgaven med at sikre et velfærdssamfund med en høj beskæftigelse alvorligt. Samtidig skal vi tage vare om de personer, som ikke kan bidrage på grund af nedsat arbejdsevne.

Vi har brug for at nedbryde det kunstige skel mellem dem på arbejdsmarkedet og dem lige uden for. Flere og flere ender på passiviserende offentlige ydelser som førtidspension og fleksjob. Det har vi ikke råd til, og det kan vi heller ikke være bekendt. Vi støtter kommissionens arbejde for, at færre udstødes af arbejdsmarkedet og ser frem til at se de konkrete løsningsforslag.”

Arbejdsmarked
7. maj 2009
KONTAKT
LINKS
Arbejdsmarked­skommissionens oplæg til trepartsmøde