Rigsrevisionen: Rod i indsats og økonomi hos jobcentre

Stor forskel på gode og mindre gode jobcentres indsats over for kontanthjælpsmodtagere

Rigsrevisionen har i dag offentliggjort en rapport om den kommunale beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere og ministeriets tilsyn hermed. Jobcentrene kritiseres for ikke at tage lovgivningen til rettidigt at holde samtaler med ledige og afgive aktiveringstilbud tilstrækkeligt alvorligt. Kommunerne kritiseres også for bevidst at modtage statsrefusion, man ikke er berettiget til.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Det er uacceptabelt, at de ansvarlige i kommunerne ikke tager landets love alvorligt, men opfatter lovgivning som noget kommunerne frit kan vælge om de vil følge eller ej.

Hverken virksomhederne eller deres medarbejdere kan leve med den vilkårlighed, der tilsyneladende råder i jobcentrene. Alle analyser viser, at gode jobcentre virkelig kan gøre en forskel. Derfor er det helt utilfredsstillende, at nogle jobcentre uretmæssigt modtager refusion i stedet for at tage ved lære af de dygtigste jobcentre.

Et effektivt beskæftigelsessystem, der både stiller krav til lediges jobsøgning og som kan justere i lediges kvalifikationer er med til at understøtte et dynamisk arbejdsmarked og sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for.

De kommunale jobcentre må rette al fokus mod at leve op til beskæftigelseslovgivningens krav og sikre virksomheden og de ledige den absolut bedst mulige service.”

Arbejdsmarked
20. maj 2009
KONTAKT