Dansk Arbejdsgiverforening har den 22. maj 2009 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

DA’s høringssvar på indhold og mål i skolefritidsordning

DA har modtaget høring over udkast til bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger.

DA finder det positivt, at der er blevet skabt synlighed i folkeskoleloven og udkast til tilhørende bekendtgørelse om, at der skal være sammenhæng mellem, hvad der sker i skolefritidsordningen og i skolens undervisning, herunder at mål for og indholdet i skolefritidsordningen fremover synliggøres.

KONTAKT
Publiceret:
26. maj 2009