KonfliktStatistik 1. kvartal 2009

  • Uændret konfliktomfang
  • Færre lønkonflikter

I 1. kvartal 2009 var der 39 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 4.283 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 61,0 personer og var af 1,2 dags varighed. Det samlede omfang af arbejdsstandsninger var dermed på niveau med samme kvartal forrige år, og lavere end samme kvartal i årene forinden.

Der var 12 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 1. kvartal 2009, svarende til knap 30 pct. I 1. kvartal 2008 udgjorde disse næsten 60 pct. af det samlede antal arbejdsstandsninger.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt de overenskomststridige arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2004.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om ­årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 1. kvartal 2009 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer i uge 23. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
2. juni 2009
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version