International Lønstatistik 1. kvartal 2009

  • Lønudviklingen aftager i udlandet

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 1. kvartal 2009 for landene i DA’s Internationale Lønstatistik 1,9 pct. inden for fremstilling, 3,4 pct. inden for bygge- og anlæg samt 1,8 pct. inden for handel, jf. tabellen i Læs mere boksen. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 3,7 pct., 3,9 pct. og 4,2 pct. Årstigningstakten for Danmark afspejler endnu ikke resultatet af de igangværende lokale lønforhandlinger.

Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens lande ekskl. Danmark illustrerer tendensen i den generelle lønudvikling i udlandet. I 1. kvartal 2009 lå årsstigningstakterne inden for alle tre hovedbrancher lavere i udlandet end i Danmark, hvilket har været tilfældet i de seneste 4 år.

Danmark havde i 1. kvartal 2009 den fjerde højeste årsstigningstakt inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens lande, jf. figuren nedenfor.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmarks 11 største samhandelslande: Tyskland, Storbritannien, Sverige, USA, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekurs­indeks. For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 1. kvartal 2009 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer i uge 23. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
3. juni 2009
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version