Beskæftigelsesindikator på DA-området 1. kvartal 2009

  • Stadig faldende beskæftigelse

Beskæftigelsen på DA-området faldt med 4,9 pct. fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt beskæftigelsen med 6,7 pct. fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009. Beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt med 7,4 pct., mens beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv faldt med 2,8 pct. i samme periode.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen faldt i alle regioner. Faldet var størst i Region Nordjylland (6,7 pct.) og lavest i Region Hovedstaden (3,9 pct.). I Region Syddanmark, Region Sjælland og i Region Midtjylland var faldene på hhv. 6,1 pct., 6,0 pct. og 5,9 pct. fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009.

I tabellerne på side 2 er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher og de fem regioner.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 1. kvartal 2008 og 1. kvartal 2009, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Publiceret:
4. juni 2009
LÆS MERE
TabelPrintvenlig