Optimismen skal tilbage

Tilskud til elever og målrettet praktikpladsopsøgende arbejde skal få sat gang i praktikpladsområdet igen. Udløbende praktikpladsaftaler skal genbesættes.

Praktikpladstallene fra april 2009 viser, at antallet af praktikpladser fortsat er præget af den økonomiske krise, der har medført, at mange virksomheder har været nødt til at opsige medarbejdere og undlade at ansætte elever. Der er indgået 24 pct. færre aftaler end på samme tidspunkt sidste år. Samtidig er antallet af praktikpladssøgende elever steget med 33 pct., så 5.300 elever nu søger praktikplads.

Som en midlertidig løsning på manglen på praktikpladser har regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgået en aftale om at øge antallet af skolepraktikpladser med 1.488 pladser. Det svarer til en forøgelse på 70 procent i forhold til det nuværende niveau. Skolepraktikpladserne fordeles på populære uddannelser til mekaniker, træfagenes byggeuddannelse (for eksempel tømrer) og kontoruddannelser.

Endvidere har Folketinget vedtaget en ny tilskudsordning. Praktikvirksomhederne kan fra 1. juni få et tilskud på 16.000 kr. til at ansætte en elev. Denne tilskudsordning kombineres nu med en praktikpladsopsøgende kampagne.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Med den netop vedtagne tilskudsordning og en udvidelse af adgangen til skolepraktik kan vi forhåbentligt sparke noget optimisme ind i erhvervsuddannelserne igen.

Krisen slår hårdt, og det er i disse måneder det for alvor slår igennem i praktikpladstallene. Men alle virksomhederne er meget opmærksomme på vigtigheden af at tage elever hvis de overhovedet har mulighed for det, fordi vi får brug for faglært arbejdskraft i fremtiden. Hvis vi ikke uddanner nok elever nu, kommer vi til at mangle dem, når krisen vender.

Heldigvis er der i disse dage en del elever, der får deres svendebrev. Det er en fælles opgave at sikre flest mulige af disse pladser bliver genbesat, når eleverne bliver færdigudlærte”.

Uddannelse
22. juni 2009
KONTAKT