Regionalt nyhedsbrev 3/2009

Beskæftigelseskonferencen september på Egelund

Sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag den 16. september 2009, hvor DA afholder den årlige beskæftigelseskonference på Egelund Slot.

Indbydelse med nærmere information følger.

Lov om kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen vedtaget

Fredag den 29. maj 2009 vedtog Folketinget regeringens lovforslag om kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen, som indebærer, at kommunerne den 1. august overtager det daglige ansvar for beskæftigelsesindsatsen.

Loven medfører ikke nogen ændring af parternes inddragelse, hverken lokalt, regionalt eller centralt.

DA vil efter sommerferien vende tilbage med materiale om, hvordan arbejdsgiverfællesskabet skal håndtere rådsarbejdet i en kommunaliseret beskæftigelsesindsats.

Virksomhedskontakt og signaler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen

Virksomhedskontakten er et centralt element i jobcentrenes service til virksomhederne, fordi det er i kontakten med virksomhederne, at jobcentrene får konkret viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft.

DA mener, at virksomhedskontakten bør styrkes i jobcentrene. Det er vigtigt, at jobcenteret har en klar strategi og nogle klare mål for kontakten, så virksomhedskontakten ikke er ”kaffesamtaler” uden indhold.

DA har sat fokus på virksomhedskontakten i det materiale, som skal understøtte arbejdsgiverrepræsentanterne ved behandlingen af beskæftigelsesplanen i de lokale råd.

Der er imidlertid kommet signaler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, som tyder på, at virksomhedskontakten kan nedprioriteres i jobcentrenes arbejde til fordel for et fokus udelukkende på de ledige. Et eksempel på et sådant signal er videoen på dette link, som styrelsen bruger i forbindelse med kurser for ansatte i jobcentrene.

Der er derfor vigtigt, at arbejdsgiverrepræsentanterne i LBR er med til at holde fokus på virksomhedskontakten.

Arbejdsfordeling

Arbejdsfordelinger er et udmærket arbejdsmarkedspolitisk instrument under de nuværende svære vilkår for virksomhederne.

En arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcenteret, og en eventuel forlængelse af arbejdsfordelingen over 13 uger skal godkendes i det regionale beskæftigelsesråd.

Der er sket en vækst i antallet af forlængelse af arbejdsfordelinger i 2009. Eksempelvis havde det regionale beskæftigelsesrådet i Midtjylland ikke modtaget nogen ansøgninger om forlængelse af arbejdsfordelinger i 2008, mens rådet i 2009 på nuværende tidspunkt har modtaget godt 100 ansøgninger.

DA har tidligere udarbejdet en DA Information med fakta om arbejdsfordelinger, som kan læses her.

VIP2 konference i København

Den 18. maj afholdte DA sammen med LO og KL en konference om Virksomhedsrettet Integrationsprojekt 2 (VIP2) med i alt 150 deltagere, bl.a. integrationsministeren. Formålet med konferencen var at afrunde et prøveforløb på to år, hvor fem metodejobcentre har udviklet særlig VIP2-pakker til aktivering af svage udenlandske ledige. Forløbet har vist, at VIP2-jobpakkerne er det aktiveringsredskab, som har den bedste effekt over for svage udenlandske ledige. Jobpakkerne kan også bruges til andre grupper af svage ledige.

For at udbrede brugen af VIP2-jobpakker, har projektet udviklet en særlig håndbog til jobkonsulenter i jobcentrene. DA håber, at brugen af VIP2-jobpakker vil sprede sig til flere jobcentre.

Se www.vip2.dk eller kontakt Arne T. Hansen fra DA på ath@da.dk for flere oplysninger om VIP2-jobpakkerne samt for formidling af kontakt til de fem metodejobcentrene.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
24. juni 2009
LÆS MERE
DA Information om arbejdsfordeling
LINKS
Arbejdsmar-kedsstyrelsens video