Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. juni 2009 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Høringssvar på opdatering af bekendtgørelse om midler til de lokale beskæftigelsesråd efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesrådet er i henvendelse af 17. juni 2009 blevet hørt om udkast til bekendtgørelse om opdatering af bekendtgørelse om midler til de lokale beskæftiglesesråd.

Arbejdsgiversiden i BER (LH, SALA og DA) finder, at det i bekendtgørelsen bør fremgå, at det er kommunens ansvar, at midlerne til de lokale beskæftigelsesråd anvendes efter reglerne.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
29. juni 2009