Dansk Arbejdsgiverforening har den 30. juni 2009 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Høringssvar på opdatering af bekendtgørelse om andre aktører m.fl. efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesrådet er i henvendelse af 23. juni 2009 blevet hørt om udkast til bekendtgørelse om opdatering af bekendtgørelse om midler til de lokale beskæftiglesesråd.

Arbejdsgiversiden i BER (LH, SALA og DA) finder, at det i bekendtgørelsen tydeligt skal fremgå, at hver enkelt kommune skal opgøre enhedsomkostninger og måltal for brug af andre aktører (jf. bestemmelserne i styringsloven om, at ministeren kan fastsætte regler for kommunernes opstilling af måltal for andre aktører og at kommunen skal opgøre enhedsomkostninger for beskæftigelsesindsatsen).

Endvidere bør kommunerne være omfattet af de samme udbudsregler som staten, så opgaverne inden for beskæftigelsesområdet kommer i reelt udbud. Som minimum bør der være større åbenhed om opgaver og de rammeaftaler, som kommunerne indgår med andre aktører. Eksempelvis bør kommunerne på deres hjemmeside lægge oplysninger ud om hvilke områder, der er indgået rammeaftaler på samt hvilke områder kommunen overvejer at indgå rammeaftaler på.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
2. juli 2009