Personaleomsætning 2008

  • Årlig tilgang på 25,4 pct. og afgang på 28,4 pct.

Med dette nyhedsbrev offentliggøres hovedresultaterne fra DA’s PersonaleomsætningsStatistik for 2008.

Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2008 25,4 pct. Tilgangen for arbejdere var 25,9 pct. og var dermed højere end tilgangen for funktionærer, som var 24,5 pct.

Den samlede afgang på hele DA-området var i 2008 28,4 pct. Også afgangen var med 32,0 pct. for arbejdere højere end for funktionærer, hvor den var 23,1 pct.

Den generelt højere personaleomsætning for arbejdere end for funktionærer ses også inden for de tre hovedbrancher fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed samt serviceprægede erhverv.

Fordelt på delbrancher ses den største tilgang inden for hotel- og restaurationsvirksomhed på 42,5 pct., hvor den største afgang på 44,1 pct. også findes, jf. tabel side 2. Den næststørste tilgang er inden for detailhandel og den næststørste afgang er inden for forretningsservice. Den mindste tilgang ses inden for transportmiddelindustri på 12,3 pct. Mens den mindste afgang ses inden for kemisk, gummi- og plastindustri på 18,0 pct.

Den kvartalsvise til- og afgang på hele DA-området lå for alle fire kvartaler i 2008 mellem 9,0 pct. og 11,9 pct. Fordelt på hovedbrancher ses den største personaleomsætning generelt inden for serviceprægede erhverv, jf. tabellen i læs mere boksen.

Et særskilt notat med detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af personaleomsætningen kan findes i ’Læs mere’-boksen.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation Personaleomsætning 2008, der udkommer samme dag som nyhedsbrevet, indeholder en mere detaljeret beskrivelse af personaleomsætningen. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
5. august 2009
LÆS MERE
TabellerPrintvenligDokumentation