Arbejdsmarkedsreformer giver vækst

Arbejdsmarkedskommissionens forslag er første skridt på vejen mod et samfund med en højere beskæftigelse og større velstand.

Arbejdsmarkedskommissionens stiller konkrete forslag til, hvordan vi varigt kan øge beskæftigelsen og undgå et fortsat fald i arbejdstiden.

Arbejdsmarkedskommissionen foreslår bl.a.:

  • Kortere dagpengeperiode
  • Højere efterlønsalder
  • Færre på førtidspension

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Uden reformer er betingelserne for at fastholde et dynamisk erhvervsliv i fremtiden ikke er til stede - end ikke de offentlige udgifter lader sig finansiere. Et hurtigt blik på befolkningsudviklingen viser meget tydeligt, at dansk økonomi mere end nogensinde har brug for en langsigtet beskæftigelsesstrategi, som kan sikre fremtidens velstand og skabe vækst.

Arbejdsmarkedskommissionen har leveret et meget værdifuldt katalog af konkrete forslag, der kan øge beskæftigelsen i den private sektor på sigt. Men der skal endnu mere til, og reformprocessen burde være sat i gang for længst.

Vi kan ikke fortsat være et af de mest velhavende samfund i verden, hvis ikke vi får standset den alt for tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på enten efterløn, førtidspension eller andre passive overførselsindkomster. Selv om det er vanskelige tider, skal vi vise mod til at lægge en ny reformkurs, der kan sikre de bedst mulige betingelser for at skabe vækst og velstand.

Morgendagens mangel på kvalificeret arbejdskraft er et problem, som skal løses.”

Arbejdsmarked
20. august 2009
KONTAKT
LINKS
Arbejdsmarkeds­kommissionens forslag