International LønStatistik 2. kvartal 2009

  • Lønudviklingen aftager fortsat i udlandet
  • Lønudvikling i DK stadig højere indenfor fremstilling og handel

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 2. kvartal 2009 for landene i DA’s Internationale Lønstatistik 1,5 pct. inden for fremstilling, 2,8 pct. inden for bygge- og anlæg samt 2,0 pct. inden for handel, jf. tabellen i Læs mere boksen. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 2,3 pct., 2,4 pct. og 3,0 pct.

Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens lande ekskl. Danmark illustrerer tendensen i den generelle lønudvikling i udlandet. I 2. kvartal 2009 lå årsstigningstakterne inden for fremstillingsvirksomhed og handelsvirksomhed lavere i udlandet end i Danmark, mens årstigningstakten for bygge- og anlægsvirksomhed var højere i udlandet.

Danmark havde i 2. kvartal 2009 den femte højeste årsstigningstakt inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens lande, jf. figuren nedenfor.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmarks 11 største samhandelslande: Tyskland, Storbritannien, Sverige, USA, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekurs­indeks. For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 2. kvartal 2009 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer i uge 35. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
25. august 2009
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version