KonfliktStatistik 2. kvartal 2009

  • Laveste konfliktomfang for 2. kvartal i statistikkens levetid

I 2. kvartal 2009 var der 70 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 3.255 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 39,6 personer og var af 1,1 dags varighed. Det samlede omfang af arbejdsstandsninger var dermed markant lavere end 2. kvartal i de foregående ni år, jf. figuren, og endda lavere end 2. kvartal helt tilbage til 1991, hvor statistikken i sin nuværende form startede.

Der var 20 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 2. kvartal 2009, svarende til knap 30 pct. af det samlede antal arbejdsstandsninger. I 2. kvartal 2008 udgjorde disse over 65 pct.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt de overenskomststridige arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2004.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om ­årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 2. kvartal 2009 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer i uge 36. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
1. september 2009
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version