God, men kortsigtet ungepakke

Regeringen ønsker 5000 flere praktikpladser i 2010 og en meget tidlig indsats over for unge, der er droppet ud.

Regeringen har i dag fremlagt en ungdomspakke, der omfatter unge ledige under 30 år, strakstilbud til 18-19 årige og 1 mia. kr. til at skaffe 5.000 flere praktikpladser i 2010. Samtidig bebuder regeringen, at den i forbindelse med åbningsredegørelsen vil komme en plan for, hvordan de helt unge på 15-17 år, der ikke er i gang med uddannelse, kan samles op.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Regeringens ungepakke er et godt førsteskridt til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed på kort sigt. Men der er brug for også at gøre noget mere langsigtet, hvis målet om at 95 pct. af de unge skal have en uddannelse skal nås.

Der er bl.a. brug for at få en bedre styring af de store ressourcer, som allerede nu bruges på at samle op på de problemer, der skabes af svigt i folkeskolen, erhvervsuddannelserne og ungeindsatsen i kommunerne.

Der er f.eks. 1.100 ansat til at vejlede unge, uden at der er styring på, om der kommer noget fornuftigt ud af det. DA foreslår derfor, at disse vejledere integreres i jobcentrene og dermed i den overordnede styring og evaluering, der gælder her.

Vi skal have et bedre erhvervsuddannelsessystem, hvor flere får en uddannelse på et højt niveau. De unge skal i gang med uddannelser, de er egnede til, og skolerne skal belønnes for at sikre, at de unge kommer helt igennem.

Samtidig skal vi sikre reelt indhold i en kommunal uddannelsesgaranti.

Regeringen skal have ros for at tage fat i problemet med de 15-17-årige, der er droppet ud af skolesystemet. De er ladt i stikken af systemet, og jo tidligere problemet bliver erkendt og håndteret, jo mere sandsynligt er det, at de kan komme tilbage på sporet.”

Uddannelse
4. september 2009
KONTAKT