Feriedom skaber ingen klarhed

LO glæder sig alt, alt for tidligt over EF-dom i spansk feriesag, mener DA

EF-Domstolen har afsagt en dom om en sygemeldts ret til at få erstatningsferie. Sagen opstod, da en spansk virksomhed ikke ville give erstatningsferie til en medarbejder, der var sygemeldt før ferien blev påbegyndt.

Efter dansk ret har medarbejdere ret til erstatningsferie, når man er syg inden ferien starter. EF-Domstolen når frem til samme resultat i den spanske sag.

Udgangspunktet for dommen er Arbejdstidsdirektivets artikel 7, hvor der står:

”Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle arbejdstagere får en årlig betalt ferie af mindst fire uger varighed i overensstemmelse med de kriterier for opnåelse og tildeling heraf, som er fastsat i national lovgivning og/eller praksis”.

I dommen står, at ”… der ikke kan fraviges, at alle arbejdstagere har ret til en årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed”.

LO har efterfølgende påstået, at dommen betyder, at der også skal være erstatningsferie, når lønmodtageren bliver syg i løbet af ferien.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”LO sælger skindet, før de overhovedet har fundet ud af, om der er dyr i skoven. Dommen forholder sig ikke til, hvad der skal ske, når sygdommen opstår i ferien, ligesom den heller ikke forholder sig til de danske regler, der jo giver flere rettigheder til de ansatte end direktivet. Vi har f.eks. ikke fire ugers ferie, men fem uger og hertil fem feriefridage på det overenskomstdækkede område.

Der er ingen tvivl om, at lønmodtagerne, arbejdsgiverne og regeringen nu skal have lys i læselampen og granske dommen grundigt, men umiddelbart virker det ikke som om, at der i denne dom er et sikkert juridisk grundlag for at ændre på noget som helst. En mulighed er derfor at afvente, om der opstår en anden sag, hvor en af parterne ønsker den indbragt for EF-Domstolen”.

Personale og administration
17. september 2009
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk