Fortsat lavt frafald på hovedforløb

Erhvervsuddannelsernes frafaldsproblem handler om grundforløbet.

En ny analyse fra Arbejdsgivernes Elevrefusion viser, at frafaldet på erhvervsuddannelsernes hovedforløb er på 20 pct. En tredjedel af frafaldet finder sted i prøveperioden, hvor både elev og virksomhed kan opsige uddannelsesaftalen. Hvis de elever, der skifter uddannelse trækkes fra, ender frafaldet på hovedforløbet på 15 pct.

Det lave frafald på hovedforløbet står i modsætning til de meget højere fald på de tekniske grundforløb på 38 pct. og det merkantile grundforløb på 29 pct. Frafaldet på hovedforløbene er også lavere end frafaldet på de erhvervsgymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser

En erhvervsuddannelse består af et skolebaseret grundforløb og et hovedforløb, hvor eleven veksler mellem praktik i en virksomhed og teori på en erhvervsskole. De fleste elever indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, når de starter på hovedforløbet.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

”Det er positivt, at frafaldet på erhvervsuddannelsernes hovedforløb fortsat er på et lavt niveau sammenlignet med de andre uddannelser.

De frafaldsproblemer, som erhvervsuddannelserne har, handler først og fremmest om at nedbringe det store frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb.  

Her skal vi gå to veje: Folkeskolen skal forberede eleverne bedre både fagligt og personligt til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Og så skal der gennemføres en grundig kompetencevurdering inden eleverne påbegynder grundforløbet, så eleverne kommer i gang med noget, de har forudsætninger for at gennemføre.”

Uddannelse
18. september 2009
KONTAKT
LINKS
Link til analyse