Opbremsning i praktikpladsfald

Men krisen kradser stadig og tilgangen af elever er markant under sidste års niveau

Der blev i juli i år indgået 27 procent færre praktikpladsaftaler end året før. Et stort fald, men ikke så stort som i juni og maj, hvor nedgangen var på henholdsvis 38 og 54 procent.

Før sommerferien aftalte regeringen en praktikpladspakke med en total omlægning af tilskuddene og regeringen har der ud over netop afsat en ekstra milliard kr. til at skabe 5.000 praktikpladser.

Chefkonsulent Simon Neergaard Holm:

”Det ser ud som om omlægningen af tilskuddene og praktikpladspakken er begyndt at virke. Men der er stadig tale om et helt utilfredsstillende lavt antal praktikpladser.

Det er ikke realistisk at vi kan have en så voldsom nedgang i omsætning og eksport uden at det går ud over antallet af praktikpladser, men vi skal hele tiden overveje hvordan vi bedst holder antallet af nye aftaler oppe og sikrer at alle pladser bliver brugt.

Derfor er det væsentligt at regeringens ekstra milliard bliver brugt så effektivt som muligt. Selv om vi ikke kan komme uden om skolepraktikken som et element i den uddannelsesgaranti, de unge har fået, så skal man huske på, at skolepraktikken er storleverandør af frafald. Jo flere rigtige praktikpladser vi kan skabe, jo bedre.”

Uddannelse
18. september 2009
KONTAKT