Reglerne er klare, HK

HK skaber selv uklarhed ved at efterlyse særlige regler for svineinfluenza.

HK siger i en pressemeddelelse, at fagforeningen agter at gå til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg for at få præciseret reglerne om fravær i forbindelse med mistanke om influenza A (H1N1).

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg kalder på pragmatiske løsninger og fastslår, at den endelige afgørelse af, om der ved fravær af denne årsag, er ret til løn eller sygedagpenge, skal træffes af domstolene eller det fagretlige system.

HK ønsker en lovændring, der præciserer, at man har ret til løn, når man bliver hjemme efter lægens anvisning på grund af smittefare ved influenza A (H1N1).

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Influenza A skal behandles som andre sygdomme.

Der findes ingen ansættelsesretlige begrundelser for at skabe særlige regler for denne sygdomstype. Sundhedsstyrelsen anbefaler da også at blive hjemme, hvis man er syg. Det er helt klart efter reglerne om fravær ved sygdom, at der naturligvis skal være sygdomstegn og ikke alene en frygt for at blive syg.

HK er med deres tiltag med til helt unødvendigt at mudre billedet og øge uklarheden.”

Personale og administration
23. september 2009
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk