Bevisbyrde afgørende

Højesteret ændrer afgørelse i sag om ligeløn. Virksomheden kunne ikke løfte bevisbyrden uden skriftlige retningslinjer.

Højesterets afgørelse i sagen om en kvindelig salgsassistents aflønning i forhold til to mandlige kolleger faldt ud til kvindens fordel. Højesteret lagde blandt andet vægt på manglen på retningslinjer til belysning af principperne for lønfastsættelsen i virksomheden. Da der er en særlig stærk bevisbyrde i ligelønssager, kunne virksomheden ikke uden disse retningslinjer bevise, at aflønningen levede op til ligelønslovens krav.

Højesteret udtalte dog, at omstændighederne omkring de to mandlige kollegers ansættelse kunne have begrundet lønforskellen. Dette forudsatte imidlertid, at deres særlige baggrund og viden havde betydning for deres arbejde som kundekonsulenter, hvilket Højesteret ikke fandt bevist.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen udtaler:

Dommen viser, hvor stærkt et redskab bevisbyrdereglerne er for sagsøgeren, når der rejses en sag om ligeløn. Dommen viser også, at det er lettere for en virksomhed at løfte sin bevisbyrde, hvis der er skriftlige retningslinjer for lønpolitikken. Det er også interessant at Højesteret udtaler, at den pågældende lønforskel kunne have været i orden, hvis der havde været retningslinjer herfor.

Personale og administration
24. september 2009
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk