Tidligere indsats skal føre til uddannelse for flere unge

Svage unge skal kompetencevurderes før start på EUD.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og LO har i dag fremsat en række forslag, som vil føre frem til, at flere unge afslutter en erhvervsuddannelse.

DA og LO lægger op til, at optagelse på EUD – for de ansøgere, der ikke umiddelbart forventes at kunne gennemføre uddannelsen – skal bygge på en fremrykket kompetenceafklaring på erhvervsskolerne, der inddrager alle forholdfaglige, personlige og sociale kompetencer samt valg af uddannelse. For at påbegynde grundforløbet på en erhvervsuddannelse skal denne kompetenceafklaring vise, om disse elever har de grundlæggende kompetencer til at gennemføre erhvervsuddannelsen, eller om erhvervsskolerne f.eks. gennem et tilpasset grundforløb kan bibringe ansøgerne de fornødne kompetencer til at gennemføre uddannelsen.

Ansøgere til erhvervsuddannelserne, som umiddelbart mangler forudsætninger for at begynde en given erhvervsuddannelse, skal endvidere i folkeskolen og i UU sikres en tidligere og bedre vejledning samt relevante supplerende uddannelsestilbud, der fører frem til, at de unge kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

En erhvervsskole, der vurderer, at en ansøger - efter en konkret kompetencevurdering - ikke kan gennemføre en erhvervsuddannelse, skal bistå Ungdommens Udannelsesvejledning med at lave en uddannelsesplan, der fører ansøgeren til en anden uddannelse end den søgte – enten en anden erhvervsuddannelse eller en uddannelse i andet regi.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Det store frafald på erhvervsuddannelserne skyldes, at mange unge begynder på en uddannelse, som de ikke kan afslutte, fordi de mangler de basale faglige og personlige kompetencer. Vi leder en gruppe unge ind i personlige nederlag på erhvervsuddannelserne i stedet for at sørge for, at de tidligere får det rigtige uddannelsestilbud.

Det er et stort problem for virksomhederne, fordi vi i fremtiden får brug flere kvalificerede unge.

Vi opfordrer derfor regeringen, og partierne bag globaliseringsaftalen til at sikre en langt bedre vejledning og overgang til EUD ved at gennemføre en fremrykket kompetencevurdering på erhvervsskolerne. Den skal medvirke til, at folkeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning får bedre mulighed for at fastlægge en uddannelsesplan, der fører til en afsluttet uddannelse.”

Uddannelse
28. september 2009
LÆS MERE
Oplæg vedr. fremrykket kompetece­vurdering på erhvervsud­dannelsernnForstærket indsats i forhold til elever med gode uddannelses-forudsætningerForsøg med den praktiske oplæring