ArbejdsMarkedsRapport 2009

Rapporten i PDF-format [PDF]

Indhold

Sammenfatning i PDF-format [PDF]

Kap. 1: Intro til erhvervsuddannelserne [PDF]

Kap. 2: Elever på erhvervsuddannelserne [PDF]

Kap. 3: Praktik på erhvervsuddannelserne [PDF]

Kap. 4: Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet [PDF]

Kap. 5: Fremtidens udbud af erhvervsuddannede [PDF]

Kap 6: Tal og diagrammer [PDF]

Litteraturliste [PDF]

Resumé

ArbejdsMarkedsRapport 2009 handler om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannede – og følger elevers gang gennem erhvervsuddannelsessystemet og videre deltagelse på arbejdsmarkedet.

Den erhvervsuddannede arbejdskraft udgør i dag den største medarbejdergruppe i den private sektor, og den andenstørste medarbejdergruppe i den offentlige sektor.

Men med den nuværende udvikling er der udsigt til, at den erhvervsuddannede arbejdsstyrke vil falde markant.

Hvert år begynder mange unge på en erhvervsuddannelse. Men et markant frafald på erhvervsuddannelserne betyder, at flere unge aldrig afslutter uddannelsen - og ender som ufaglærte.

Rapporten viser, at færdigheder fra folkeskolen har afgørende betydning for, om unge gennemfører en erhvervsuddannelse.

Rapporten kan bestilles hos DA Forlag

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
5. oktober 2009