Uddannelsesgarantien virker

Elever uden praktikplads kommer i skolepraktik – stigning på 74 pct. på et år

Der var 2.591 elever i skolepraktik ultimo august 2009. Det er en stigning på 1.102 elever eller 74 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Skolepraktik gennemføres på en erhvervsskole og træder i stedet for den praktiske oplæring i en virksomhed. Der udbydes skolepraktik på 40 erhvervsuddannelser, heraf siden juli 2009 på de populære uddannelser til tømrer, mekaniker og kontor.

Der var 5.379 praktikpladssøgende elever i alt ultimo august 2009. Af de søgende var således ca. halvdelen i skolepraktik.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”I lyset af den noget ustabile praktikpladssituation er det positivt at uddannelsesgarantien virker, så de elever, der i øjeblikket ikke har fået en praktikplads, får tilbudt skolepraktik i stedet. Tilgangen til skolepraktikken viser, at den mulighed anvendes af mange elever.

Vi vil nu arbejde for, at de eleverne i skolepraktik på et senere tidspunkt indgår en restuddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, så de kan afslutte deres udannelse i praktik.

Det er også positivt, at antallet af praktikpladssøgende tilsyneladende har stabiliseret sig omkring 5.-6000 elever. Vi er heldigvis langt fra de 10. -12.000 søgende, som vi havde ved sidste praktikpladskrise i 2000-2003.

Uddannelse
21. oktober 2009
KONTAKT