Massiv kommunal fejladministration af fleksjob

  • To nye undersøgelser viser, at kommunerne laver alvorlige fejl i over halvdelen af de sager, hvor de bevilger et fleksjob

To nye praksisundersøgelser fra Beskæftigelsesankenævnene i Region Syddanmark og Region Sjælland, viser, at det 64 henholdsvis 50 procent af sagerne ikke har været korrekt at tildele fleksjob på det foreliggende grundlag. Syddanmark har gennemgået 111 sager fra otte af regionens 22 kommuner, og Region Sjælland har gennemgået 86 sager fra seks af regionens 17 kommuner.

I sagerne med fejl konkluderer beskæftigelsesankenævnene, at kommunerne ikke har dokumenteret, at borgerens arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat, herunder at der ikke i tilstrækkeligt omfang er sket afklaring af arbejdsevnen. I nogle tilfælde har kommunerne endda bevilget fleksjob, selv om der foreligger dokumentation for, at borgeren kunne bestride et ordinært arbejde.

Fleksjobordningen koster i 2009 ca. 6,6 mia. kr. for de 63.000 personer på ordningen.

Chefkonsulent Erik Simonsen:

Kommunernes praksis på det her område er skræmmende sløset. Kommunerne tildeler i stort omfang skattefinansierede tilskud til tidsubegrænsede fleksjob uden først tilstrækkeligt at undersøge, hvad borgeren reelt egentligt kan overkomme. Tilkendelsen af fleksjob på et forkert grundlag reducerer arbejdsstyrken og øger de offentlige udgifter.

For tre år siden blev der indgået et politisk forlig, som skærpede tilsynet med tilkendelsen af fleksjob. Disse ændringer har slet ikke virket. Derfor må forligspartierne bag fleksjobordningen nu i arbejdstøjet igen, og sikre, at kommunerne får et langt større finansielt ansvar for tilkendelsen af fleksjob generelt og særligt i de tilfælde, hvor kommunerne begår fejl. Desuden bør fleksjobbere alene have løn for de timer, som de faktisk arbejder. De resterende timer kan fleksjobbere modtagere den såkaldte ledighedsydelse. Den nuværende ordning med at få fuld løn uanset hvor mange timer fleksjobbere arbejder er uacceptabel attraktiv.

Endelig bør ansvarlige kandidater til de kommende byråd drage kommunernes tilkendelse af sociale ydelser, herunder fleksjob, ind i valgkampen. Kommuner der mangler penge kan jo starte med at tilkende fleksjob på et korrekt grundlag.

Arbejdsmarked
29. oktober 2009
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Praksisun­dersøgelse - SyddanmarkPraksisun­dersøgelse - Sjælland