Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. november 2009 svaret Integrationsministeriet i sagen om

DA’s høringssvar på udkast til lovforslag om danskuddannelserne

Resumé

DA har modtaget høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning m.v.) og har følgende bemærkninger: Se hele høringssvaret i PDF-format.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
3. november 2009