Regionalt nyhedsbrev 4/2009

Ny DA-konsulent i Region Hovedstaden & Sjælland den 1. december 2009

Chefkonsulent Jens Troldborg bliver ny DA-konsulent i Region Hovedstaden & Sjælland pr. 1. december 2009. Jens Troldborg afløser seniorkonsulent Per Due Hersby, der stopper i DA pr. samme dato.

Jens Troldborg har været ansat i DA et års tid og har hidtil bl.a. serviceret arbejdsgiverne i RBR og LBR i Region Midtjylland.

Informationsmøder i Region Hovedstaden & Sjælland om kommunaliseringen og LBR

Hvad betyder kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen for arbejdet i LBR? Hvad kan LBR bruge beskæftigelsesregionen til? Og hvad er DA’s bud på udfordringerne med erhvervsuddannelserne?

Få svar og mød kollegaerne i de lokale beskæftigelsesråd, når DA afholder to arrangementer i Region Hovedstaden & Sjælland for arbejdsgiverrepræsentanter i LBR.

De to arrangementer finder sted

 • onsdag den 18. november på ”Egelund” i Fredensborg
 • torsdag den 19. november på ”Sørup Herregaard” ved Ringsted

Der er udsendt program og invitation. Tilmelding til arrangementerne kan ske til Camilla Kramme clk@da.dk senest den 11. november 2009.

LBR/RBR konference den 2. februar 2010

Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag den 2. februar 2010, hvor DA afholder den årlige konference for repræsentanterne i de lokale og regionale beskæftigelsesråd.

Konferencen afholdes på SAS Radisson København.

Mere information om konferencen følger.

Ny evaluering dokumenterer igen, at en tidlig indsats virker

Beskæftigelsesministeriet har netop evalueret forsøget ”Hurtig i gang 2”, som var en opfølgning på ”Hurtig i gang 1” fra 2006. Forsøget bestod i, at en testgruppe af ledige fik en tidlig indsats, mens en anden gruppe af ledige fik den normale indsats efter de gældende regler. Link her.

Evalueringen dokumenterer, at en tidlig og aktiv beskæftigelsesindsats i form af et intensivt kontaktforløb, er den mest effektive måde til hurtigt at bringe ledige tilbage i selvforsørgelse – også i krisetider. Testgruppen af ledige, som fik en tidlig indsats, kom således hurtigere i selvforsørgelse end kontrolgruppen, som blev givet den normale indsats.

DA støtter fuldt ud op om resultaterne af forsøgene. Det er derfor helt afgørende, at beskæftigelsesindsatsen har fokus på, at ledige skal opsøge de jobmuligheder der er på arbejdsmarkedet. Måske skal ledige hjælpes til at skifte branche, måske er der brug for et kort jobrettet kursus, men der er ikke brug for, at fjerne velkvalificerede ledige fra arbejdsstyrken og sende dem på langvarig uddannelsesaktivering.

Ny matchmodel – 5 matchgrupper bliver til 3

Jobcentrene skal tage en ny matchmodel i brug 1. kvartal 2010. Den nye model indebærer, at de nuværende fem matchgrupper erstattes med tre. Målet med den nye model er at synliggøre alle, der kan bidrage på arbejdsmarkedet og sikre en mere ensartet vurdering af f.eks. lediges beskæftigelsesmuligheder på tværs af landets jobcentre. Den nye matchmodel betyder også, at alle jobcentrets målgrupper fremover vil blive matchkategoriseret

DA mener, at den nye matchmodel er et positivt skridt, der kan medvirke til, at der bliver skabt en mere ensartet vurdering af ledige og andre ydelsesmodtagere s muligheder på arbejdsmarkedet. Den nye matchmodel ændrer derimod ikke i sig selv den beskæftigelsespolitiske indsats med mindre den fører til en ændret vurdering af potentialet for arbejdsmarkedet hos jobcentrets kundegrupper.

Unge

Regeringen har i to omgange spillet ud med initiativer over for unge. Det første i september måned bl.a. med følgende initiativer:

 • Strakstilbud til 18-19-årige og en indsats for at nyuddannede akademikere kommer hurtigt i gang
 • Ny chance til unge, således at ingen unge under 30 år uden uddannelse og job hænger fast i ledighed. Hvis der er behov for det skal unge, når de henvender sig i jobcenteret læse- og skrive-testes
 • Bedre mulighed for mentorstøtte til unge, når de skal i gang med en uddannelse
 • Målrettet vejledning til alle kommuner om mulighederne i de nye unge-regler og formidling af bedste praksis

Det andet udspil fra november måned indeholder en plan for, hvordan unge på 15-17 år, der ikke er i gang med uddannelse, kommer i gang. Udspillet omfatter følgende:

 • Kommunerne skal holde snor i de unge, til de er godt i gang med en ungdomsuddannelse
 • Det skal afklares hvilke uddannelser, der unge har forudsætninger for at gennemføre
 • Bedre hånd om svage unge, med tilbud som f.eks. virksomhedspraktik
 • Børnefamilieydelse omlægges til en ungeydelse
 • Mindre bureaukratiske rammer for kommunernes vejledning

DA mener, at politiske initiativer på ungeområdet bør ses samlet på tværs af beskæftigelses- og uddannelsesområderne. Det bør også gælde, når jobcentrene i praksis tilrettelægger den nye fremrykkede ungeindsats fra 1. august.

Samspillet mellem indsatsen i jobcentret og UU-centrene bør tages op til drøftelse i LBR og ligeledes være et centralt tema, når beskæftigelsesregionerne møder jobcentrene.

Formandskaberne for RBR mødes med beskæftigelsesministeren den 13. november, hvor ungeområdet vil være hovedtemaet for drøftelserne.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
10. november 2009