Lønstatistik 3. kvartal 2009

  • Stadig aftagende lønudvikling - fra 2,8 til 2,4 pct. årligt
  • Særlig markant fald for bygge- og anlægsvirksomhed

Lønomkostningerne inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v. steg 2,4 pct. fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009 inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i betalinger til fritvalgsordninger m.v. 0,2 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 0,9 pct.point. Genebetalinger faldt med 0,2 pct.point.

Lønudviklingen i 3. kvartal 2009 er dermed faldet yderligere i forhold til 2. kvartal 2009, hvor årsstigningen var 2,8 pct.

Årsstigningstakten for arbejdere var uændret på 2,2 pct. i 3. kvartal 2009. For funktionærer var årsstigningstakten på 2,6 pct. i 3. kvartal 2009, hvor den i 2. kvartal 2009 var 3,4 pct. Udviklingen i lønomkostninger over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren nedenfor.

Inden for fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten på 2,3 pct, inden for bygge- og anlægsvirksomhed var årsstigningstakten 0,9 pct. og inden for serviceprægede erhverv 2,9 pct.

Øvrige arbejdsomkostninger

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,2 pct. af de samlede arbejdsomkostninger fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009. De samlede arbejdsomkostninger steg hermed med 2,6 pct.

De øvrige arbejdsomkostninger steg pga. et højere bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) og en stigning i bidraget til Arbejdsmarkedets erhvervs-sygdomssikring (AES).

Derudover var der bidrag fra indførelsen af kompetenceudviklingsfonde fra overenskomstaftalerne i foråret 2007.

Endelig blev suspensionen af bidraget til DA-barsel ophævet fra og med 3. kvartal 2009, så virksomheder igen skal indbetale bidrag til barselsordningen. I modsat retning trak en nedsættelse af finansieringsbidraget.

Fritvalgsordninger

Effekten af fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området på årsbasis var 0,2 pct.point i 3. kvartal 2009. Effekten er størst for arbejdere (0,2 pct.point) og mindst for funktionærer (0,1 pct.point), jf. tabel 2 i læs mere boksen.

Dansk Branchekode 2007

DA’s KonjunkturStatistik er fra og med 1. kvartal 2009 opgjort efter den ny branche-nomenklatur, Dansk Branchekode 2007. Introduktionen af DB07 har givet anledning til at revidere DA Statistiks gruppering af brancher. Der er derfor indført nye delbrancher i KonjunkturStatistikken og i DA's øvrige statistikker.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 3. kvartal 2009 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne og udkommer den 23. november 2009. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
16. november 2009
LÆS MERE
Statistik-Nyt - PrintvenligTabel 1 (Ændring i Timefortjenesten)Tabel 2 (Effekter af fritvalgsordninger)