Politisk aftale skal nu løfte praktikpladssituationen

Antallet af elever, der søger en praktikplads stiger ikke længere.

I perioden 1. januar til 30. september 2009 blev der indgået 21.453 uddannelsesaftaler. Det er et fald på 22 pct. i forhold til samme periode sidste år. Der var 5.407 praktikpladssøgende elever i september 2009. Det er en stigning på 62 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Af de søgende var 3.070 elever i skolepraktik.

Den 5. november 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre en aftale om finansiering og udvikling af erhvervsuddannelserne, der bl.a. betyder, at de unge skal være uddannelsesparate inden start på en erhvervsuddannelse og elever med gode uddannelsesforudsætninger skal have flere faglige udfordringer. Samtidig blev tilskuddet til virksomheder, der indgår en praktikpladsaftale, tredoblet.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Antallet af elever, der søger praktikplads, er holdt op med at stige og ligger nu på 5.500. Nok så vigtigt er det, at disse elever har mulighed for at fortsætte i skolepraktik. Mange af dem indgår senere en restuddannelsesaftale med en virksomhed.

Den nuværende ”krisestyring” af praktikpladssituationen fungerer derfor tilfredsstillende, fordi virksomhederne fortsat befinder sig i en økonomisk situation, hvor der ikke er nok beskæftigelse til at ansætte elever i samme omfang som i tidligere år.

Forrige uges politiske aftale kan være med til at sætte skub i praktikpladsudviklingen. Det skyldes, at erhvervsuddannelserne nu bliver mere attraktive for virksomhederne, fordi de unge skal være uddannelsesparate for at blive optaget på en erhvervsskole, og det faglige niveau skal løftes for at matche globaliseringen.”

Uddannelse
23. november 2009
KONTAKT
LINKS
Praktikpla­dsstatistik UVM